Strona główna/Serwis i wsparcie techniczne

Serwis i wsparcie techniczne

Zapewniamy szybki i profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Oferujemy dokumenty potwierdzające sprawność naszych urządzeń oraz modernizację dawnych modeli do wersji z aktualnej oferty. Dokonujemy również okresowych przeglądów technicznych urządzeń medycznych firmy DRAMIŃSKI wraz z wpisami do Paszportów Technicznych.

Wszelkie szczegóły dotyczące warunków serwisu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego znajdują się w regulaminie.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt przed nadaniem paczki do serwisu ponieważ większość przypadków udaje się rozwiązać na odległość. Przysłanie na serwis gwarancyjny sprawnego technicznie urządzenia może wiązać się z naliczeniem kosztów przeglądu.

Przejdź do kontaktu +48 89 675 26 00

Aby znacznie przyspieszyć i ułatwić proces czynności serwisowych prosimy o:

1

Dołączenie do paczki informacji z opisem usterki, danymi do faktury, danymi do wysyłki, nr kontaktowy (zalecamy wypełnienie poniższego formularza i wydrukowanie jego potwierdzenia otrzymanego na adres e-mail).

2

Staranne zabezpieczenie paczki ponieważ producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu.

3

Dostarczenie osobiście lub wysłanie paczki na adres:

Dramiński S.A. – SERWIS
ul. Wiktora Steffena 21
11-036 Sząbruk
+48 89 675 26 00

4

Powiadomienie firmy DRAMIŃSKI S.A. o usterce urządzenia niezwłocznie od momentu jej wystąpienia. Urządzenie powinno trafić do Serwisu nie później niż przed datą wygaśnięcia Gwarancji – dotyczy wyłącznie serwisu gwarancyjnego.

5

Dostarczenie wraz z urządzeniem kopii dowodu zakupu – dotyczy wyłącznie serwisu gwarancyjnego.

* W przypadku zakupu bezpośredniego w firmie Dramiński S.A. posiadamy pełną historię urządzeń więc dowód zakupu nie jest konieczny.

* Dostarczenie sprzętu do Serwisu odbywa się na koszt użytkownika. W przypadku serwisu gwarancyjnego koszt odesłania urządzenia pokrywa producent.