Programy UE

Nazwa projektu

„Opracowanie prototypu multimodalnego tomografu ultradźwiękowego do diagnostyki piersi”

Przedmiot projektu obejmuje przeprowadzenie prac B+R w celu powstania prototypu multimodalnego tomografu ultradźwiękowego do diagnostyki zmian patologicznych piersi, który będzie możliwy do wdrożenia w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa DRAMIŃSKI S.A.

 

Opracowywany nowy produkt wykorzystywać będzie nowatorskie połączenie metod ultradźwiękowej tomografii ransmisyjnej (ultrasound transmission tomography-UTT), ultradźwiękowej tomografii odbiciowej (ultrasound reflection tomography-URT) wraz z dookólnym obrazowaniem ultrasonograficznym oraz składaniem obrazów poszczególnych przekrojów w obraz trójwymiarowy, dzięki czemu możliwe będzie uzyskiwanie trójwymiarowych obrazów, takich jak w tomografii komputerowej.

 

Badanie innowacyjnym tomografem ultradźwiękowym pozwoli na uzyskanie znacznie większej ilości informacji. Możliwe jest uzyskanie poprzecznych, strzałkowych i czołowych obrazów całego gruczołu piersiowego z wtórnymi rekonstrukcjami trójwymiarowymi analogicznymi do przekrojów uzyskiwanych w klasycznej tomografii komputerowej oraz w tomografii rezonansu magnetycznego, przy czym badanie ultradźwiękowe będzie zupełnie nieinwazyjne, z brakiem jakichkolwiek przeciwwskazań do jego przeprowadzenia.

 

Istnieje wiele publikacji potwierdzających duży potencjał opracowywanego rozwiązania. Na świecie prowadzone są także badania w kierunku wdrożenia tomografii transmisyjnej do badania piersi, jednak do tej pory nikt nie wdrożył do produkcji urządzenia, które wykorzystywałoby te osiągnięcia. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na szybką, bezpieczną i tanią diagnostykę zmian w piersiach, szczególnie wśród osób poniżej 40 r.ż., realizacja projektu znajduje uzasadnienie i duże szanse na sukces rynkowy poprzez zagospodarowanie istniejącej niszy rynkowej.

 

Opracowanie i wdrożenie do produkcji multimodalnego tomografu ultradźwiękowego zrewolucjonizuje jakość, dokładność i komfort diagnostyki piersi, może też wyznaczyć nowy, światowy standard w diagnostyce chorób piersi.

Wartość projektu: 9.376.641,27 PLN
Wartość wkładu Funduszy Europejskich: 6.924.131,77 PLN

 

 

DRAMIŃSKI Spółka Akcyjna realizuje projekt pt.

„Zaawansowany technologicznie ultrasonograf ultramobilny z rozbudowanymi metodami
obrazowania i wieloelementową głowicą ultradźwiękową”.

Celem projektu jest opracowanie zaawansowanego technologicznie ultramobilnego ultrasonografu z rozbudowanymi metodami obrazowania zwiększającymi funkcjonalność urządzenia i umożliwiającego uzyskiwanie lepszej jakości obrazów badanych in vivo tkanek (zarówno w diagnostycznych zastosowaniach medycznych jak i weterynaryjnych) z wysoką rozdzielczością przestrzenną, kontrastową, z redukcją szumu akustycznego, odbić wielokrotnych oraz cieni akustycznych, z możliwością znakowania sprężystych własności tkanek i opcjami wyznaczania ich parametrów liczbowych. Powstały w ramach projektu ultramobilny ultrasonograf zostanie wyposażony w obrazowanie harmoniczne, kompozycję obrazów dla kilku kątów odchyleń wiązki, obrazowanie za pomocą syntetycznej apertury, obrazowanie 3D rekonstruowane ze standardowych obrazów 2D pozyskiwanych w czasie ręcznego przesuwu lub obrotu głowicy, elastografię, ultrasonografię kodowaną, automatyczne wyznaczanie parametrów widma przepływu krwi w ustalonym przekroju naczynia. Ultrasonograf zostanie wyposażony też w opcję telemedyczną umożliwiającą przesyłanie obrazu USG i sterowanie urządzeniem zdalnie np. z tabletu, smartfona, komputera. Ponadto zrealizowane zostaną prace nad optymalizacją układów zasilania i układów elektronicznych ultrasonografu wraz ze sposobami wydajnego chłodzenia, optymalizacją oprogramowania w celu zmniejszenia poboru energii, optymalizacją ergonomicznej konstrukcji urządzenia. Dodatkowo opracowana zostanie pierwsza w Polsce technologia produkcji liniowej głowicy wieloelementowej do diagnostyki medycznej i weterynaryjnej. Opracowany w ramach projektu ultrasonograf ultramobilny wraz z głowicami USG przeznaczony jest dla lekarzy i placówek medycznych i weterynaryjnych. Działanie opracowanego ultasonografu zostanie zweryfikowane w badaniach na zwierzętach oraz na ludziach. Wprowadzenie urządzenia na rynek znacząco zwiększy sprzedaż i konkurencyjność firmy DRAMIŃSKI S.A. na rynku światowym

 

Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach I Osi priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

 

Wartość projektu: 13 257 981,62 zł
Wartość wkładu Funduszy Europejskich: 9 403 015,03 zł