Newsletter – regulamin

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma DRAMIŃSKI S.A. z siedzibą w Sząbruku ul. W. Steffena 21, Sząbruk, 11-036 Gietrzwałd, Polska. Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000429112, NIP: 739 385 57 06, REGON: 281418440.

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@dramiński.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże jej brak może spowodować, iż przesyłanie newlleteru będzie nie możliwe.