Strona główna/Kontakt

Kontakt

DRAMIŃSKI S.A.
ul. Wiktora Steffena 21,
11-036 Sząbruk

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000429112
NIP 739 385 57 06
REGON 281418440
Kapitał zakładowy 5.000.000 zł., w całości wpłacony.
BDO: 000072321

Napisz do nas