Strona główna/Jakość i certyfikaty

Jakość i certyfikaty

ISO i polityka jakości

Jakość oferowanych produktów i usług jest kluczowa dla naszej firmy. Dowodem na to są wdrożone i utrzymane systemy zarządzania jakością. Oznacza to dla nas pełne zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klienta dotyczących nie tylko produktów, lecz również usług i procesów. Spełnienie tych wymagań jest corocznie rewidowane przez audytorów zewnętrznych.

Posiadamy następujące certyfikaty:

  • ISO 9001 – przyznany w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży, serwisu
    elektronicznych urządzeń dla rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego
    i weterynarii (w tym ultrasonografów)
  • ISO 13485 – przyznany w zakresie projektowanie/rozwój, dystrybucja i serwis medyczny ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych

Współpraca z centrami badawczymi

Współpraca z centrami badawczymi i prestiżowymi ośrodkami naukowymi na świecie pozwala na wdrażanie urządzeń, które wyprzedzają oczekiwania klientów. Dzięki temu w planach produkcyjnych zamieszczone są urządzenia wykorzystujące najbardziej zaawansowane technologie. Łącząc nowoczesność z doświadczeniem dostarczamy towary i usługi najwyższej jakości.