Blog
Rolnictwo 2024-06-25

Dopłaty dla rolników do wapnowania gleby

Zachęcamy Polskich Rolników do Skorzystania z Rządowego Programu Dopłat aby np. sfinansować zakup produktu PHG2 firmy Dramiński

Obecnie obserwujemy uzasadniony trend zwiększonej troski o ochronę gleb. W Polsce dominują gleby o kwaśnym odczynie, co wymaga podjęcia działań odkwaszających.

Warto dobrze zrozumieć potrzeby i stworzyć możliwość finansowania działań związanych z wapnowaniem Dlatego też powstał program dopłat do wapna na rok 2024 aby wspomóc polskich rolników.

Zasady działania Programu Dopłat do Wapna 2024?

Rządowy program dopłat do wapna, jest częścią szerszej inicjatywy mającej na celu regenerację środowiskową gleb, odgrywa kluczową rolę w rolnictwie – szczególnie w kontekście zmieniających się warunków klimatycznych i wyzwań z nimi związanych. Głównym celem programu jest odkwaszenie gleb, które mają zdecydowanie zbyt niskie pH, co znacznie zaniża ich żyzność.

Program jest finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz poszczególne Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co świadczy o jego znaczeniu i skali. Operacyjna obsługa programu jest w gestii tych funduszy, które współpracują z Okręgowymi Stacjami Chemiczno-Rolniczymi odpowiedzialnymi za techniczne aspekty wdrażania programu, takie jak badanie pH gleb i dystrybucja środków wapnujących.

Mechanizm finansowania opiera się na dofinansowaniu zakupu wapna nawozowego, niezbędnego do neutralizacji kwasowości gleb. Wysokość dofinansowania zależy od wielkości gospodarstwa oraz ilości czystego składnika odkwaszającego, którego rolnicy zaplanują użyć. W przypadku małych gospodarstw, o powierzchni do 25 hektarów, wsparcie może wynosić do 300 zł za tonę. Dla większych gospodarstw kwota ta jest proporcjonalnie niższa.

Istotnym elementem programu jest jego dostępność dla gospodarstw wykorzystujących gleby o pH równym lub niższym niż 5,5, co świadczy o wysokim poziomie ich zakwaszenia. Program oferuje nie tylko finansowe wsparcie, ale także fachową pomoc w zakresie właściwego stosowania wapna.

Jak Uzyskać Dofinansowanie?

Proces uzyskania dofinansowania rozpoczyna się od złożenia wniosku w lokalnym Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), który wraz z Okręgowymi Stacjami Chemiczno-Rolniczymi odpowiada za realizację programu.

Każdy wniosek musi być poparty odpowiednimi dokumentami, takimi jak potwierdzenie wielkości użytków rolnych oraz prawa do dysponowania danym gruntem, a także analiza pH gleby.

Spełnienie tych wymogów pozwala na przystąpienie do kolejnego etapu, obejmującego ocenę wniosku przez odpowiednie organy. Po pozytywnej weryfikacji rolnik otrzymuje decyzję o przyznaniu środków finansowych, które są przekazywane bezpośrednio na zakup i rozsiew wapna.

Kwoty dofinansowania są zróżnicowane i zależne od wielkości gospodarstwa oraz ilości zakupionego składnika odkwaszającego. Środki te mają na celu pokrycie części wydatków związanych z zakupem wapna nawozowego, co znacząco obniża koszty operacyjne dla rolnika.

Relokacja Środków na Dopłaty do Wapna 2024

Wraz z nastaniem 2024 roku, NFOŚiGW zadecydowało o przesunięciu środków pomiędzy województwami w celu zapewnienia równomiernego rozdziału funduszy co jest wynikiem wysokiego popytu jak i zaangażowania rolników w udział w programie.

Dopłaty do Wapna 2024 – Kiedy Wypłaty?

W związku z planowaną relokacją środków oraz niezbędnymi procedurami administracyjnymi w zakresie oceny wniosków, wypłaty dofinansowań planowane są od 30 września 2024 roku. Aktualizacja terminu nastąpiła w celu zapewnienia jak najbardziej rzetelnego rozpatrzenia wszystkich wniosków – tak aby zagwarantować im jak najbardziej indywidualne podejście. Przyznane środki finansowe mają trafić do tych rolników, którzy to, ponieśli koszty związane z wapnowaniem gleb jeszcze przed końcem października 2023 roku.

Nowoczesny Cyfrowy Miernik Kwasowości Gleby i Płynów Dramiński PHG2

Cyfrowy miernik kwasowości gleby i płynów (np. pasz) Dramiński PHG2 drugiej generacji to profesjonalne i niezbędne narzędzie pracy w wielu branżach. Dzięki niemu można szybko i dokładnie sprawdzić stężenie jonów wodorowych wyrażone w jednostkach pH. Urządzenie umożliwia również pomiar napięcia (mV) i temperatury (°C/°F). Nowy model, bazujący na urządzeniu z 1996 roku, cechuje się m.in. dużym, podświetlanym wyświetlaczem, możliwością samodzielnej aktualizacji, wielojęzycznym menu, bez narzędziową wymianą baterii i wskaźnikiem ich naładowania, wbudowaną pamięcią, darmowym oprogramowaniem do analizy danych oraz możliwością ich katalogowania.

Dlaczego Mierzenie pH Gleby jest Takie Istotne?

Pomiar pH gleby to kluczowy krok w uprawach roślin z kilku ważnych powodów:

  1. Przyswajalność Składników Odżywczych: Poziom kwasowości gleby wpływa na zdolność roślin do pobierania niezbędnych składników odżywczych. Gleby o nieodpowiednim pH mogą uniemożliwiać roślinom pobieranie ważnych składników, co prowadzi do obniżenia plonów i jakości upraw.
  2. Zdrowie Gleby: Odpowiednie pH jest istotne dla mikroorganizmów żyjących w glebie, które wpływają na jej strukturę i zdrowie. Nieodpowiednie pH może zaburzać rozwój mikroorganizmów, co z kolei wpływa na jakość gleby.
  3. Dostosowanie Działań Uprawowych: Kontrolowanie poziomu zakwaszenia gleby pozwala dostosować działania uprawowe do potrzeb konkretnych roślin. Optymalna wartość pH różni się w zależności od gatunku rośliny, więc dokładne pomiary pozwalają na skuteczne zarządzanie glebą, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe.

Miernik pH gleby Dramiński PHG2 to inwestycja na lata, która dzięki precyzyjnym pomiarom i nowoczesnej konstrukcji pozwoli utrzymać zdrowe uprawy, optymalnie wykorzystać zasoby oraz wspierać zrównoważone rolnictwo.

Nie warto czekać, miernik pH gleby Dramiński PHG2 można zamówić przez Internet na www.draminski.pl lub telefonicznie 89 675 26 00  kom. 693 393 307.

 

Inne z tej kategorii